تمدید وام ویژه دکتری روزانه

تمدید وام ویژه دکتری روزانه


اعلام می دارد از تاریخ 21 لغایت 23 بهمن ماه امکان ثبت درخواست وام دکتری سه ماهه زمستان در سامانه گلستان برای دانشجویان مقدور خواهد شد.

آدرس کوتاه :