تکریم دکتر ایلمیرا دادور به مناسبت روز معلم

تکریم دکتر ایلمیرا دادور به مناسبت روز معلم


گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به مناسبت روز معلم میزبان استاد پیشکسوت دانشکده، سرکار خانم دکتر ایلمیرا دادور بود و جمعی از اعضای هیأت علمی این گروه با تقدیم گل حضور ایشان را گرامی داشتند.
دکتر مرضیه مهرابی، مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه در این خصوص گفت: «سرکار خانم دکتر دادور طی سی سال خدمت متعهّدانه و صادقانۀ خود در عرصه‌های گوناگون آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه تهران همواره پر تلاش و خستگی‌ناپذیر بوده‌اند. ایشان در آثار پژوهشی خود به ادبیات فرانسه، ادبیات تطبیقی، ترجمه‌شناسی و دیگر زمینه‌ها پرداخته‌اند‌. افزون بر این به پرورش صدها دانشجو همّت گمارده‌اند، به گونه‌ای که برخی از دانشجویان ایشان اکنون در دانشگاه‌های مختلف ایران در کسوت هیأت علمی مشغول به تدریس و پرورش دانشجویان دیگر هستند».
سرکار خانم دکتر دادور پس از این نشست به دعوت دکتر فریده علوی ریاست دانشکده، در نشست اعضای هیأت علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی که به مناسبت روز معلم برگزار شده بود حضور پیدا کردند و با تقدیم گل و لوح سپاس از ایشان قدردانی به عمل آمد.
گفتنی است دکتر دادور در سمت‌های اجرایی نظیر ریاست، معاونت پژوهشی، نماینده هیأت ممیزه در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، سردبیری و عضویت هیأت تحریریه در مجله‌های علمی- پژوهشی گوناگون و مدیریت گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گسترۀ دانشگاه تهران و فراتر از آن همواره نقش محوری داشته‌اند.

 

آدرس کوتاه :