ثبت اطلاع متقاضیان صدور کارت هوشمند ملی در واحد محل خدمت آنها

ثبت اطلاع متقاضیان صدور کارت هوشمند ملی در واحد محل خدمت آنها


با توجه به اینکه صدور کارت هوشمند ملی در دانشکده در دستور کار قرار گرفته است لذا به منظور رفاه حال همکاران گرامی و صرفه جویی در وقت و جلوگیری از مراجعات مکرر آنها به دفاتر پیش خوان دولت و قرارگرفتن در صف‌های طولانی انتظار، این دانشکده با هماهنگی با دفتر پیش خوان دولت کد ۱۹۱۴-۱۶-۷۲ برای ثبت نام اولیه از متقاضیان در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی هماهنگی نموده است. لذا خواهشمند است کلیه (اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان، دانشجویان) که قصد دارند کارت ملی خود را تعویض نمایند، در روزهای تعیین شدهبا مدارک ذیل در دانشکده در طبقه همکف (اتاق مرکز ترجمه سابق) حضور بهم رسانند.

همچنین لازم است متقاضیان صدور کارت هوشمند ملی، فرم تکمیل شده پیوست و اصل شناسنامه و اصل کارت ملی و کارت اعتباری (دارای رمز دوم) را در هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند. حضور خانواده در روز تحویل مدارک الزامی نیست و فقط ارائه اصل مدارک مورد نیاز ضروری می‌باشد.

 

روز یکشنبه ۹/۸/۹۵ ساعت ۹ الی ۱۲

اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان

روز دوشنبه ۱۰/۸/۹۵ ساعت ۹ الی ۱۲

دانشجویان عزیز

روز دوشنبه ۱۷/۸/۹۵ ساعت ۹ الی ۱۲

کلیه اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان‌ و دانشجویان

 

آدرس کوتاه :