ثبت درخواست های وام زیارت

ثبت درخواست های وام زیارت


شیوه نامه جدید اعطای تسهیلات سفر به عتبات عالیات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشجویان تا تاریخ 27 شهریور ماه مهلت ثبت درخواست و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان را دارند.

آدرس کوتاه :