ثبت نام استعداد درخشان و متاخرین کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 96

ثبت نام استعداد درخشان و متاخرین کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 96


                                  باسمه تعالی

اطلاعیه

برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری "با تاخیر" پذیرفته شدگان آزمون های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد آزمون سازمان سنجش آموزش کشورسال 1396 دانشگاه تهران که تاکنون موفق به ثبت نام از طریق ورود به سامانه ثبت نام reg.ut.ac.ir به شرح ذیل اعلام می گردد:

------------------------------------------------------------

مقطع دکتری تخصصی:

برنامه ثبت نام غیرحضوری :

روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ :22/06/1396 الی 23/06/1396

 

برنامه ثبت نام حضوری  :

روز یکشنبه مورخ: 26/06/1396

 

---------------------------------------------------------------

مقطع کارشناسی ارشد:

 

برنامه ثبت نام غیرحضوری:

 روزهای شنبه و یکشنبه مورخ: 25/06/1396 الی 26/06/1396

 

برنامه ثبت نام حضوری :

روز دوشنبه مورخ :27/6/1396

 

برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری پذیرفته شدگان با سهمیه استعداد درخشان(بدون آزمون)

در مقاطع؛ کارشناسی ارشد و دکتری در سال 1396 دانشگاه تهران

------------------------------------------------------------

ضمن خیر مقدم به پذیرفته شدگان عزیز برنامه ثبت نام غیرحضوری و حضوری به شرح ذیل اعلام می گردد :

مقطع دکتری(استعداد درخشان)

 

برنامه ثبت نام غیرحضوری:روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ : 22/6/1396 الی 23/6/1396

 

برنامه ثبت نام حضوری :روز یکشنبه مورخ:26/6/1396

---------------------------------------------------------------

مقطع کارشناسی ارشد(استعداد درخشان)

برنامه ثبت نام غیرحضوری : روزهای شنبه و یکشنبه مورخ : 25/6/1396 الی 26/6/1396

برنامه ثبت نام حضوری      : روز دوشنبه مورخ:27/6/1396

 

ضمنا لازم است عزیزان راهنما و دستور العمل های ثبت نام مربوط به مقطع قبولی خود را  مطالعه و از طریق سامانهreg.ut.ac.ir  اقدام به ثبت نام نمایند.

 

معاونت آموزشی دانشگاه تهران

                                                                                                                                                                                اداره کل خدمات آموزشی

آدرس کوتاه :