ثبت نام الکترونیکی و انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ -۹۵

ثبت نام الکترونیکی و انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ -۹۵


به اطلاع دانشجویان گرامی، در کلیه مقاطع تحصیلی،  می رساند، طبق تقویم آموزشی دانشگاه، بازه زمانی ثبت نام الکترونیکی  و انتخاب واحد نیمسال  دوم سال تحصیلی 96-1395 از روز شنبه دوم بهمن ماه (02/11/1395) تا روز پنج شنبه هفتم بهمن ماه (07/11/1395) خواهد بود.

شایان ذکر است برنامه درسی نیمسال دوم 96-95  کلیه رشته های تحصیلی و دروس عمومی در سامانه جامع آموزشی درج شده است.در صورت عدم انتخاب واحد در موعد تعیین شده ،طبق بخشنامه دانشگاه تهران حکم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان فاقد انتخاب واحد صادر خواهد شد.

 

معاونت آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

28/10/95

آدرس کوتاه :