ثبت نام الکترونیکی و انتخاب واحد دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ -۹۸

ثبت نام الکترونیکی و انتخاب واحد دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ -۹۸


بازه  انتخاب واحد و ثبت نام الکترونیکی نیمسال دوم 99-98

به اطلاع دانشجویان گرامی، در کلیه مقاطع تحصیلی، می رساند بازه زمانی انتخاب واحد و ثبت نام الکترونیکی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 از روز شنبه پنجم بهمن ماه (05/11/1398) تا روز پنجشنبه دهم بهمن ماه (10/11/1398) و شروع کلاس ها

 نیمسال تحصیلی مذکور  از شنبه  دوازدهم  بهمن ماه سال 1398 خواهد بود.

لازم به یادآوری است برای دانشجویان دارای شهریه ،فاقد تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی و یا معافیت تحصیلی (مختص دانشجویان ذکور مشمول خدمت- نظام وظیفه) سرترم ثبت نام ایجاد نمی گردد.

ضمنا خاطر نشان می گردد ، در صورت عدم انتخاب واحد در موعد تعیین شده ،طبق بخشنامه دانشگاه تهران حکم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان فاقد انتخاب واحد صادر خواهد شد.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی- 02/11/1398

 

آدرس کوتاه :