ثبت نام با تاخیر پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی آزمون های سال 1396

ثبت نام با تاخیر پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی آزمون های سال 1396


 باسمه تعالی
 
« اطلاعیه چهارم  »
 
قابل توجه پذیرفته شدگان دانشگاه تهران
 
مقاطع ؛ کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری عمومی دامپزشکی ، دکتری تخصصی
 
« آزمون های سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور»
 
 به اطلاع  می رساند ؛ پذیرفته شدگان مقاطع مذکور ( کلیه دوره ها ) که تاکنون موفق به ثبت نام غیرحضوری – حضوری نشده اند ، بازه ثبت نام به شرح ذیل برای " آخرین بار" تمدید گردیده است .
 
 ثبت نام غیر حضوری  و حضوری (تواماً ) روزهای: سه شنبه و  چهارشنبه مورخ 18 الی 19/7/1396
 
در صورت عدم ثبت نام، انصراف از تحصیل محسوب می گردد.
 
 معاونت آموزشی دانشگاه تهران
 
   اداره کل خدمات آموزشی
آدرس کوتاه :