ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی (از طریق سوابق تحصیلی)سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩

ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی (از طریق سوابق تحصیلی)سال تحصیلی ١٤٠٠-١٣٩٩


«اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان از طریق بررسی سوابق تحصیلی (صرفاً سوابق تحصیلی) در مقطع کارشناسی در پردیس های کیش / ابوریحان / کشاورزی ومنابع طبیعی / دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
 

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان ،به اطلاع می‌رساند؛ بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری به شرح ذیل اعلام می‌گردد: لازم است پذیرفته شدگان محترم ضمن مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تاریخ ثبت نام غیر حضوری: روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، شنبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ،۱۳۹۹/۸/۱، ۱۳۹۹/۸/۳ می باشد و تاریخ ثبت نام حضوری متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :