ثبت وام های ویژه دکتری بهار و تابستان و بانک توسعه تعاون

ثبت وام های ویژه دکتری بهار و تابستان و بانک توسعه تعاون


به استحضار می‌رساند ثبت درخواست وام ویژه دکتری سه ماهه بهار و سه ماهه تابستان سال ۹۸ و همچنین بانک توسعه تعاون توسط دانشجویان در سامانه گلستان تا زمانی که صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم, تحقیقات و فناوری اعلام نماید قابل انجام خواهد بود.

آدرس کوتاه :