جدول زمانبندی مصاحبه دکتری 1400

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری 1400


به پیوست اطلاعیه و فایل مربوط به جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ و داوطلبان پذیرفته شده اولیه با سهمیه استعداد درخشان از سوی دانشگاه به تفکیک رشته - گرایش و همچنین لینک اتاق‌های مجازی برای مصاحبه و انتظار داوطلبان، جهت استحضار تقدیم حضور می‌گردد.

چارت_زمان_بندی_مصاحبه_دکتری_1400_ویژه_داوطلبان

اطلاعیه_متمم_شماره_1_مصاحبه_دکتری_سال_1400

آدرس کوتاه :