- شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۲

جشن دانش آموختگی دانشجویان دوره کارشناسی ورودی سال 1393 رشته زبان و ادبیات فرانسه

جشن دانش آموختگی دانشجویان دوره کارشناسی ورودی سال 1393 رشته زبان و ادبیات فرانسه


جشن دانش آموختگی دانشجویان دوره کارشناسی ورودی سال 1393 رشته زبان و ادبیات فرانسه

این مراسم با حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته زبان ها و ادبیات فرانسه، اساتید گروه و معاونت محترم اداری و مالی دانشکده در روز دوشنبه مورخ ۱۱ تیرماه در سالن غدیر دانشکده برگزار گردید.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :