- دوشنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۲

جلسه توجیهی مرکز آموزش های الکترونی دانشگاه با موضوع محتوای آموزشی و آموزش از راه دو‌ر

جلسه توجیهی مرکز آموزش های الکترونی دانشگاه با موضوع محتوای آموزشی و آموزش از راه دو‌ر


جلسه توجیهی مرکز آموزش های الکترونی دانشگاه با موضوع محتوای آموزشی و آموزش از راه دو‌ر

جلسه توجیهی مرکز آموزش‌های الکترونی دانشگاه با موضوع محتوای آموزشی و آموزش از راه دو‌ر با حضور دکتر فاطمی، رئیس محترم مرکز آموزش‌های الکترونی دانشگاه، و هیأت همراه باهیأت رئیسه و اساتید دانشکده زبان‌ها در روز سه شنبه مورخ ۲۳/‏۰۵/‏۹۷‬ ساعت ۱۱ در محل شورای اصلی دانشکده تشکیل گردید. در این جلسه آخرین اقدامات انجام شده در حیطه تولید محتوای آموزشی وآموزش از راه دور در دانشگاه را برای استادان علاقمند تشریح شد. همچنین در این جلسه موضوع عقد قرارداد تولید محتوای درسی برای استادان نیز مطرح شد.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :