جلسه ششم معرفی و نقد کتاب

جلسه ششم معرفی و نقد کتاب


  جلسه معرفی و نقد کتاب مورخ 22 /02/98  از ساعت 11:30 در سالن مرجع کتابخانه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی  برگزار ‌گردید.

 در این جلسه کتاب نقد ادبـی در روسیه "  تألیف :خانم دکتر زهرا محمدی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات روسی و منتشر شده توسط انتشارات سمت در سال 1396 توسط جناب آقای دکتر علیرضا ولی پور، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات روسی دانشکده به صورت مشروح معرفی گردید.

دکتر علیرضا ولی‌پور، در ابتدا مفهوم «نقد» و «تحلیل» را به صورت کامل توضیح دادند. سپس در خصوص اهمیت نقد ادبی و انواع آن مطالبی ارائه نمودند و ذکر این نکته که بی‌شک رشد و پیشرفت ادبیات روسیه مدیون نقد ادبی می باشد.

 این کتاب شامل 5 فصل می‌باشد: در فصل 1مفاهیم پایه‌ای نقد ادبی مطرح شده است.در فصل 2 که مهمترین فصل از نظر سخنران محسوب می شود، به نقد ادبی روسیه در قرن 18 پرداخته است و به همین ترتیب در فصول 3 و 4 به نقد ادبی روسیه در قرن 19 و 20 پرداخته شده است و در فصل 5 نقطه نظرات منتقدین جدید و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اشاره شده است.

در پایان خانم دکتر محمدی، مولف کتاب، به پرسش های حاضران پاسخ های دقیقی ارائه نمودند.

 

 

 

آدرس کوتاه :