اخبار

جلسه شورای عمومی دانشکده، روز دوشنبه مورخ 95/10/6

جلسه شورای عمومی دانشکده، روز دوشنبه مورخ 95/10/6


حجت­ الاسلام والمسلمین حاج آقای دکتر کلانتری، مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر طاهری­نیا، مدیرکل محترم برنامه ­ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران، میهمان جلسه شورای عمومی دانشکده زبان­ها و ادبیات خارجی

جلسه شورای عمومی دانشکده زبان­ها و ادبیات خارجی در روز دوشنبه مورخ 6/10/95 با دعوت از کلیه اعضا محترم هیات علمی در محل اتاق شورای اصلی دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور حجت­الاسلام والمسلمین حاج آقای دکتر کلانتری، مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر طاهری نیا، مدیرکل محترم برنامه­ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران مزین شده بود. ابتدا پس از تلاوت کلامی چند از قرآن مجید، آقای دکتر ولی پور، ریاست محترم داتشکده ضمن خوش­آمد گویی به حاضرین، گزارشی از وضعیت امور اداری- مالی و اجرایی دانشکده ارائه نمودند و طی مطالبی مبسوط گزارش خود را در خصوص چالش­های پیش رو، برنامه­ریزی و افق آینده دانشکده به پایان رساندند. سپس حاج آقا کلانتری با موضوع دانش­افزایی اعضای هیات علمی سخنان خود را آغاز و به تشریح اهداف و وظایف اساتید دانشگاه تهران در احیای علوم اسلامی و تئوریزه نمودن ارتقاء بنیه علمی در کشور پرداختند. همچنین رسالت اساتید دانشگاه تهران در سیاست­گذاری علمی به ویژه بخش علوم انسانی کشور را مهم ارزیابی نموده و در پایان سخنان نیز در فرصت محدود به برخی سوالات اساتید حاضر در جلسه پاسخ دادند. سپس معاونین آموزشی، پژوهشی و اجرائی دانشکده گزارش کوتاهی از حوزه های مرتبط ارائه داده و با حضور جناب آقای دکتر طاهری­نیا، مدیرکل محترم برنامه­ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تهران در جلسه، ادامه وقت در اختیار ایشان قرار گرفت. جناب آقای دکتر طاهری­نیا سخنان خود را با طرح سوال "کاربرد علوم انسانی در چرخه تولید علم و جایگاه آن در پژوهش­های کاربردی دانش- بنیان چیست؟" آغاز نموده و در ادامه توضیحاتی در خصوص برنامه­ریزی پژوهشی در حوزه علوم انسانی مطرح فرمودند. سپس اعضای محترم هیات علمی حاضر در جلسه به طرح سوال و بیان مشکلات پژوهش در حوزه علوم انسانی و پیشنهاد راهکارهایی برای شکوفایی و تبلور پژوهش در این حوزه پرداختند. با توجه به ضیق وقت و همچنین تخصصی بودن و فراگیر بودن مطالب مقرر گردید در جلسه دیگری به این مباحث پرداخته شود.

جلسه با صرف ناهار در ساعت 13 خاتمه یافت.