حذف اضطراری نیمسال اول 96-95

حذف اضطراری نیمسال اول 96-95


به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می رساند موعد حذف اضطراری نیمسال اول 96-95 ازتاریخ 13 الی 15 آذر ماه خواهد بود.

شایان ذکر است حذف اضطراری ،در صورت مواجه نشدن دانشجو با کسر واحد با ارائه درخواست کتبی دانشجو و تایید استاد درس مربوطه و تحویل درخواست به کارشناسان آموزش انجام خواهد شد.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

09/09/1395

آدرس کوتاه :