حذف اضطراری نیمسال اول 97-96

حذف اضطراری نیمسال اول 97-96


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد (از ورودی های سال 1394 به بعد) می رساند موعد حذف اضطراری نیمسال اول 97-96 از تاریخ 25 الی 27 آذرماه 1396 خواهد بود.

Ø شایان ذکر است حذف اضطراری دانشجویان مقطع کارشناسی صرفاً در مورد یک درس نظری با تایید استاد درس مربوطه و تحویل درخواست به کارشناسان اداره آموزش و به شرط آن که تعداد واحد باقیمانده دانشجو  کمتر از 12 واحد نشود، انجام خواهد شد.

Ø    در خصوص دانشجویان مقطع گارشناسی ارشد ورودی سال 1394 به بعد طبق شیوه نامه حذف اضطراری دانشگاه(بخشنامه شماره94024/پ/122 مورخ 10/4/96)  که در پیوست همین اطلاعیه می باشد، لازم است دانشجو  درخواست کتبی حذف اضطراری را، صرفا در مورد یک درس  به شرط آن که تعداد واحد باقیمانده دانشجو کمتر از 8 واحد نشود،  با تایید استاد درس،  به مدیر گروه آموزشی مربوطه تحویل تا پس از تایید گروه به اداره آموزش ارجاع گردد  .

شیوه نامه حذف اضطراری 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

18/09/1396

آدرس کوتاه :