حذف اضطراری نیمسال اول 98-97

حذف اضطراری نیمسال اول 98-97


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد   می رساند موعد حذف اضطراری نیمسال اول 98-97 از تاریخ 10 الی 12 آذر ماه 1397 خواهد بود.

  • شایان ذکر است حذف اضطراری دانشجویان مقطع کارشناسی صرفاً در مورد یک درس نظری با تایید استاد درس مربوطه و تحویل به مدیر محترم گروه آموزشی و متعاقب آن تحویل به اداره آموزش و به شرط آن که تعداد واحد باقیمانده دانشجو  کمتر از 12 واحد نشود، انجام خواهد شد.
  • در خصوص دانشجویان مقطع گارشناسی ارشد لازم است دانشجو  درخواست کتبی حذف اضطراری را، صرفا در مورد یک درس  به شرط آن که تعداد واحد باقیمانده دانشجو کمتر از 8 واحد نشود،  با تایید استاد درس،  به مدیر گروه آموزشی مربوطه تحویل تا پس از تایید گروه به اداره آموزش ارجاع گردد  .

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

05/09/1397

 

آدرس کوتاه :