حذف اضطراری نیمسال اول 99-98

حذف اضطراری نیمسال اول 99-98


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد  می رساند موعد حذف اضطراری نیمسال اول 99-98 از تاریخ هفتم  الی نهم  دیماه 1398 خواهد بود.

  • حذف اضطراری دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با رعایت مقررات ذیل مورد تایید اداره آموزش خواهد بود:
  1. صرفاً یک درس نظری با تایید استاد درس مربوطه و  مدیر محترم گروه آموزشی
  2. رعایت حدنصاب واحدهای باقیمانده در نیمسال جاری (حداقل  واحد باقیمانده دانشجو در مقطع کارشناسی   12 واحد و  در مقطع کارشناسی ارشد  8 واحد )
  3. عدم  غیبت بیش از حد نصاب (3 جلسه از 16 جلسه)
  4. عدم اخذ سنوات اضافی در صورت حذف اضطراری درس

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

01/10/1398

 

آدرس کوتاه :