حذف اضطراری نیمسال دوم 96-95

حذف اضطراری نیمسال دوم 96-95


به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می رساند موعد حذف اضطراری نیمسال دوم 96-95 از تاریخ 2 الی 5 اردیبهشت ماه خواهد بود.

شایان ذکر است حذف اضطراری صرفاً در مورد یک درس نظری با تایید استاد درس مربوطه و تحویل درخواست به کارشناسان اداره آموزش و به شرط آن که تعداد واحد باقیمانده دانشجو  کمتر از 12 واحد نشود، انجام خواهد شد.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

29/01/1396

آدرس کوتاه :