حذف اضطراری نیمسال دوم 97-96

حذف اضطراری نیمسال دوم 97-96


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد   می رساند موعد حذف اضطراری نیمسال دوم 97-96 از تاریخ 23 الی 25 اردیبهشت ماه 1397 خواهد بود.

  • شایان ذکر است حذف اضطراری دانشجویان مقطع کارشناسی صرفاً در مورد یک درس نظری با تایید استاد درس مربوطه و تحویل درخواست به کارشناسان اداره آموزش و به شرط آن که تعداد واحد باقیمانده دانشجو  کمتر از 12 واحد نشود، انجام خواهد شد.
  • در خصوص دانشجویان مقطع گارشناسی ارشد ورودی سال 1394 به بعد طبق شیوه نامه حذف اضطراری دانشگاه(بخشنامه شماره94024/پ/122 مورخ 10/4/96)  که در پیوست همین اطلاعیه می باشد، لازم است دانشجو  درخواست کتبی حذف اضطراری را، صرفا در مورد یک درس  به شرط آن که تعداد واحد باقیمانده دانشجو کمتر از 8 واحد نشود،  با تایید استاد درس،  به مدیر گروه آموزشی مربوطه تحویل تا پس از تایید گروه به اداره آموزش ارجاع گردد  .

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

19/02/1397

 

آدرس کوتاه :