حذف و اضافه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ -۹۸

حذف و اضافه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ -۹۸


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، طبق تقویم آموزشی دانشگاه، بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی    99-98 ، از روز شنبه مورخ 26/11/1398 لغایت روز دوشنبه مورخ 28/11/1398 خواهد بود.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

21/11/1398

آدرس کوتاه :