حذف و اضافه نیمسال اول 99-98

حذف و اضافه نیمسال اول 99-98


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، طبق تقویم آموزشی دانشگاه، بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی    99-98 ، از روز شنبه مورخ 13/07/1398 لغایت روز دوشنبه مورخ 15/07/1398 خواهد بود.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

09/07/1398

 

آدرس کوتاه :