حذف و اضافه نیمسال دوم 1401-1400

حذف و اضافه نیمسال دوم 1401-1400


به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی می رساند،
طبق تقویم آموزشی دانشگاه، بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم 1401-1400 از روز شنبه هفتم اسفندماه  07 / 12 / 1400  تا پایان روز دوشنبه نهم
اسفندماه  09 / 12 / 1400 خواهد بود.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
02 / 12 / 1400
آدرس کوتاه :