- چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲

حضور جناب آقای دکتر نوحه گر معاون محترم برنامه ریزی و توسعه دانشگاه و اعضای محترم هیئت اجرایی دانشگاه در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

حضور جناب آقای دکتر نوحه گر معاون محترم برنامه ریزی و توسعه دانشگاه و اعضای محترم هیئت اجرایی دانشگاه در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی


حضور جناب آقای دکتر نوحه گر معاون محترم برنامه ریزی و توسعه دانشگاه و اعضای محترم هیئت اجرایی دانشگاه در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

جلسه  مورخ ۱۲ شهریور ماه هیئت اجرایی دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر نوحه گر  معاون محترم برنامه ریزی و توسعه دانشگاه و اعضای محترم  هیئت اجرایی دانشگاه به میزبانی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی برگزار گردید.
 
 در حاشیه  این جلسه جناب آقای دکتر نوحه گر ضمن بازدید از بخش های مختلف دانشکده در دیداری صمیمانه با تنی چند از کارکنان در سالن شورای اصلی دانشکده به گفتگو پرداخته و از نزدیک به سوالات و دغدغه های کارکنان پاسخ دادند.
 
 در پایان جلسه ریاست محترم دانشکده از حضور میهمانان ارجمند قدردانی و تشکر نمودند.

حوزه ریاست دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :