- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

حضور مدیرکل محترم شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

حضور مدیرکل محترم شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی


حضور مدیرکل محترم شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

روز چهارشنبه 4 مرداد سال جاری، جناب آقای الهیاری، مدیرکل محترم امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی حضور یافتند و با جناب آقای دکتر ولیپور، ریاست محترم و سرکارخانم دکتر علوی، معاون محترم اداری و مالی دانشکده دیدار داشتند. در جلسه مذکور درخصوص ارتقاء سطح همکاری‌های فی مابین در بخش آموزش‌های آزاد و امور دانشجویان شاهد و ایثارگر بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :