اخبار

حضور مهمانان روسی در سخنرانی پژوهشی و دیدار با ریاست محترم دانشکده

حضور مهمانان روسی در سخنرانی پژوهشی و دیدار با ریاست محترم دانشکده


ساعت ۱۳:۳۵ روز ۲۴ آذر ماه ۹۵، سه تَن از اعضای هیأت علمی دانشگاه دوستی ملل، پس از شرکت در جلسه سخنرانی پژوهشی خانم دکتر زهرا محمدی، نزد ریاست محترم دانشکده حضور یافت.

پس از صرف ناهار و در پایان دیدار، از سوی ریاست دانشکده هدایایی به رسم یادبود به مهمانان اعطا گشت.