- یک‌شنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۲

حضور هیأتی از استادان و مسئولان دانشگاه سان یات سن چین

حضور هیأتی از استادان و مسئولان دانشگاه سان یات سن چین


حضور هیأتی از استادان و مسئولان دانشگاه سان یات سن چین

ساعت 12 روز سه شنبه 4 مهرماه هیأتی متشکل از استادان و مسئولان دانشگاه سان یات سن چین پس از دیدار با مقامات دانشگاه تهران و دانشکده مطالعات، با معاون محترم اداری و مالی، مدیر ایرانی مؤسسه کنفوسیوس و مشاور رییس دانشکده در امور بین‌الملل در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دیدار داشتند. اهم موضوعات این جلسه شامل تبادل دانشجو، برگزاری کنفرانس‌های مشترک، همکاری در تدوین کتب درسی دانشگاهی و امکان چاپ مقالات پژوهشی استادان در مجلات معتبر دانشگاه سان یات سن بود.

در پایان جلسه از مهمانان درخواست شد پیش نویس قرارداد همکاری دانشگاه خود را ارسال نمایند تا پس از بررسی نسبت به پاسخ به همکاری اقدام لازم به عمل آید. 

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :