- یک‌شنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

حضور پرفسور هنری ویدوسن - زباشناس معروف در دانشکده

حضور پرفسور هنری ویدوسن - زباشناس معروف در دانشکده


حضور پرفسور هنری ویدوسن - زباشناس معروف در دانشکده

جناب آقای پرفسور هنریویدووسن henryG.widdosonزباشناس معروف وبزرگ بین المللی , نیز دکترbarbara seidlhoferدر روز شنبه از ساعت ۲ الی ۵ بعد ازظهر در سالن خلیج فارس دانشکده زبان‌ها به ایراد سخنرانی پرداختند وبه سوالات و پرسشهای حاضرین در جلسه پاسخ داد. ند لازم به ذکر است که جلسه سخرانی ایشان با حضور واستقبال گرم دانشجویان واسایتد وعلاقمندان به این موضوع قرار گرفت وبه شرکت کنندگان گواهی حضور در جلسه داده شد.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :