نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه امور مالی و حسابداری

حوزه امور مالی و حسابداری


 

همکاران واحد حسابداری

رییس حسابداری

کارشناس حسابداری

کارشناس حسابداری

کارپردازی

امین اموال

انبار دار

شماره اتاق: 329

شماره اتاق:332

شماره اتاق:332

شماره اتاق:328

شماره اتاق :334

شماره اتاق :11

شماره تلفن: 9217

شماره تلفن:9078

شماره تلفن:9121

شماره تلفن:9118

شماره تلفن:9015

شماره تلفن:9040

 

الف ) فرایند تسویه حساب دانشجویان

  1. مراجعه دانشجو به کارشناسان محترم آموزش
  2. تهیه نامه اتوماسیونی و ارسال به حسابداری جهت تسویه حساب
  3. تسویه حساب و ارسال کارنامه مالی تاییده شده به اداره محترم آموزش
  4. در صورت فوریت کارنامه مالی توسط دانشجو به حسابداری تحو.یل و متعاقبا نامه به حسابداری ارسال می شود.

ب) واریز وجه و دریافت ریز نمرات تحصیلی به زبان لاتین

1- مراجعه دانشجو به حسابداری با کارت بانکی عضو شبکه شتاب

 2-  واریز وجه تعیین شده از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در حسابداری

3- دریافت رسید واریزی از حسابداری و مراجعه به اداره آموزش جهت دریافت ریز نمرات

ج) مراحل دریافت گواهی حقوق و گواهی کسر از حقوق برای همکاران و اعضای هیات علمی دانشکده

1- از طریق پیشخوان دانشگاه روی نمایش آخرین فیش حقوقی کلیک نمایید وارد سامانه مروارید می شوید از حوزه سازمانی سامانه بر روی خدمات منابع انسانی کلیک کنید و گواهی حقوق یا کسر از حقوق خود را تکمیل نمایید . آدرس سامانه مروارید  https://prs.ut.ac.ir/fa

 2- پرینت و امضای گواهی کسر از حقوق توسط حسابداری دانشکده

 3-مراجعه همکاران گرامی به حسابداری جهت دریافت گواهی حقوق یا کسر از حقوق مهر و امضاء شده