نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه امور پشتیبانی و خدمات عمومی

حوزه امور پشتیبانی و خدمات عمومی


 

واحد پشتیبانی و خدمات عمومی

خدمات عمومی

طبقه سوم

خدمات عمومی

طبقه دوم

خدمات عمومی

طبقه همکف

خدمات عمومی

طبقه زیر همکف

تاسیسات

شماره اتاق : 330

شماره تلفن:9016

شماره اتاق:301

شماره تلفن:9022

شماره اتاق:201

شماره تلفن:9087

شماره اتاق:201

شماره تلفن:9075

شماره اتاق:16

شماره تلفن:9194

شماره اتاق:

شماره تلفن 9188

 

الف) فرایند درخواست کالا و خدمات

ورود به سامانه درخواست و تامین کالا https://erp1.ut.ac.ir

  1. ورود ازمنوی " اتوماسیون اداری-کارتابل نامه- جدید- روال اعلام نیاز کالا و خدمات
  2. انتخاب کالا ویا کالاهایی مد نظر از فهرست اقلام کل دانشگاه و ثبت درخواست در همان سامانه
  3. در صورت موجود بودن در انبار بلافاصله توسط انباردار تحویل و در صورت عدم موجودی جهت خرید توسط کارپردازی اقدام خواهد شد.

ب) فرآیند درخواست تعمیر،تاسیسات، جابجایی تجهیزات و لوازم و خدمات عمومی

1- اعلام درخواست موارد مدنظر از طریق اتوماسیون اداری به معاونت اداری و مالی با اطلاع مسئول واحد مربوطه

2- ارجاع درخواست به واحد پشتیبانی توسط معاون اداری و مالی

3- درج فرآیند اجرا در گردش همان نامه

4-اتمام فرآیند و اجرا