حکم انتصاب آقای دکتر حسین کرمی- مدیر مرکز شماره 2 آموزش های آزاد دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

حکم انتصاب آقای دکتر حسین کرمی- مدیر مرکز شماره 2 آموزش های آزاد دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی


نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر و ناظر علمی مرکز آموزش‌های آزاد شماره ۲ دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی واقع در تهران - خیابان کارگر شمالی - نبش کوچه عروجی شماره ۱۵۵۴ منصوب می‌گردید. امید است با توکل بر ایزد متعال، برنامه‌ریزی صحیح، تدوین راهکارهای مناسب و جلب مشارکت کلیه مدرسین متعهد و مجرب در پیشبرد برنامه‌های ابلاغی و اعتلای اهداف عالیه دانشگاه تهران موفق و موید باشید.

علیرضا ولی پور

رئیس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :