حکم انتصاب آقای دکتر محد کیومرثی- مدیریت گروه زبان وادبیات اردو

حکم انتصاب آقای دکتر محد کیومرثی- مدیریت گروه زبان وادبیات اردو


با توجه به نظرسنجی مورخ 96/7/2 اعضای محترم گروه زبان وادبیات اردو و گزارش معاون محترم آموزشی وتحصیلات تکمیلی ، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات اردو منصوب می‌گردید. امید است با بهره گیری از کلیه ظرفیت های علمی و پژوهشی اعضای محترم در جهت ارتقاء سطح فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه و در راستای اهداف دانشکده زبان ها ادبیات خارجی و پیشبرد مسئولیت‌های محوله موفق و موید باشید.

علیرضا ولی پور

رییس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :