شرح مطلب

حکم انتصاب جناب آقای دکتر حسین غلامی به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم انتصاب جناب آقای دکتر حسین غلامی به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۲ سال به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی دانشکده مذکور، منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.
 
محمود نیلی احمدآبادی
 
ریئس دانشگاه تهران
 
 
 
 
آدرس کوتاه :