حکم انتصاب جناب آقای دکتر حسین نظری به عنوان رئیس مرکز آموزش های تخصصی آزاد دانشکده زیان ها و ادبیات خارجی

حکم انتصاب جناب آقای دکتر حسین نظری به عنوان رئیس مرکز آموزش های تخصصی آزاد دانشکده زیان ها و ادبیات خارجی


با سلام و احترام

با عنایت به استعفای سرکار خانم دکتر فاطمه روحی عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکده از سمت مدیریت مرکز آموزش‌های تخصصی آزاد دانشکده طی نامه شماره ۸۶۶۵۹۰۳ مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۱۴۰۱‬ و نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی به عنوان رئیس مرکز آموزش های تخصصی آزاد دانشکده منصوب می‌شوید. امید است با بهره گیری از تجارب گذشته و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی نوین در راستای ارتقا آن مرکز گام‌های مهمی برداشته و در این مسیر موفق و موید باشید.

امضا کننده : فریده علوی - رئیس دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :