حکم انتصاب جناب آقای دکتر سید رضا دشتستانی (مدیر رشته زبانها و ادبیات خارجی پردیس البرز)

حکم انتصاب جناب آقای دکتر سید رضا دشتستانی (مدیر رشته زبانها و ادبیات خارجی پردیس البرز)


سلام علیکم؛

احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد هیأت رئیسه محترم پردیس‬ البرز دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی مدت ۲ سال به عنوان «مدیر رشته زبان‌ها و ادبیات خارجی پردیس البرز» ‬ منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله و اعتلای سطح علمی پردیس البرز به ویژه ارتقای کیفی آموزشی و پژوهشی موفق و موید باشید.

یحیی بوذری نژاد - رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :