حکم انتصاب جناب آقای دکتر محمدحسین رمضان کیایی به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم انتصاب جناب آقای دکتر محمدحسین رمضان کیایی به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


احتراماً، با توجه به توان علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت سه سال به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده مذکور، منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید.

از جناب‌عالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم آن، برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی یاری فرمائید.

محمود نیلی احمدآبادی

رئیس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :