شرح مطلب

حکم انتصاب جناب آقای دکتر محمد کیومرثی عنوان مدیرگروه آموزشی سایر زبانهای خارجی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم انتصاب جناب آقای دکتر محمد کیومرثی عنوان مدیرگروه آموزشی سایر زبانهای خارجی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۲ سال به عنوان مدیرگروه آموزشی سایر زبانهای خارجی دانشکده مذکور، منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد و با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای آنان در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید.

 

 

محمود نیلی احمدآبادی

رییس دانشگاه تهران

 

آدرس کوتاه :