حکم انتصاب سرکار خانم دکتر رامین به عنوان سردبیر مجله پژوهش های ادبیات معاصر جهان

حکم انتصاب سرکار خانم دکتر رامین به عنوان سردبیر مجله پژوهش های ادبیات معاصر جهان


با سلام و احترام،

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به موجب این حکم به مدت ۳ سال به عنوان سردبیر مجله پژوهش‌های ادبیات معاصر جهان تعیین می‌شوید.

امید است به فضل الهی با همیاری و مساعدت سایر محققان در ارتقا هرچه بیشتر کیفیت پژوهشی آن مجله با توجه به استانداردهای بین المللی موفق و مؤید باشید.

مهدی فکور ثقیه - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :