نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکم بازنشستگی جناب آقای دکتر طهمورث ساجدی صبا

حکم بازنشستگی جناب آقای دکتر طهمورث ساجدی صبا


با سلام و احترام

ضمن تشکر و قدردانی از خدمات ارزنده علمی که طی سالهای متمادی در راه بسط و اشاعه علم و دانش و تربیت دانشجویان متحمل شده‌اید، به استناد آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران و قانون استخدام کشوری از تـاریخ 1395/11/15 به افـتخار بازنشستگی نائل می‌شوید.
با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، امید است ارتباط علمی و معنوی جنابعالی کماکان با دانشگاه تهران، استمرار یابد.

 

 

محمود نیلی احمد آبادی

رییس دانشگاه تهران