حکم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر عباسعلی رضایی در مدت تصدی مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر عباسعلی رضایی در مدت تصدی مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


با سلام و احترام
بدین‌وسیله لازم می‌دانم مراتب تقدیر و تشکر خود را بابت اهتمام و تلاش ارزنده جنابعالی در مدت تصدی مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران ابراز نمایم. امیدوارم همچون گذشته شاهد خدمات شما به جامعه علمی و دانشگاهی به ویژه دانشگاه تهران «نماد آموزش عالی کشور» باشیم.
توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منّان خواستارم.

امضا کننده : سیدمحمد مقیمی - رئیس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :