حکم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر علی مداینی اول در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر علی مداینی اول در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


احتراماً، لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های ارزنده جنابعالی در مدت تصدی مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی نمایم. امیدواریم همچون گذشته شاهد خدمات علمی شما به جامعه علمی و دانشگاهی خاصه «نماد آموزش عالی کشور» باشیم.
توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منّان خواستارم.

محمود نیلی احمدآبادی

ریئس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :