اطلاعیه اطلاعیه

حکم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر علی مداینی اول در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر علی مداینی اول در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


احتراماً، لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های ارزنده جنابعالی در مدت تصدی مدیریت گروه آموزشی زبان و ادبیات روسی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی نمایم. امیدواریم همچون گذشته شاهد خدمات علمی شما به جامعه علمی و دانشگاهی خاصه «نماد آموزش عالی کشور» باشیم.
توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منّان خواستارم.

محمود نیلی احمدآبادی

ریئس دانشگاه تهران