حکم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر مجید نعمتی در زمان تصدی معاونت پژوهشی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر مجید نعمتی در زمان تصدی معاونت پژوهشی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


احتراماً، لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های ارزنده جنابعالی در مدت تصدی معاونت پژوهشی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی نمایم. امیدواریم همچون گذشته شاهد خدمات علمی شما به جامعه علمی و دانشگاهی خاصه «نماد آموزش عالی کشور» باشیم.
توفیق روز افزون جنابعالی را در خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منّان خواستارم.

محمود نیلی احمدآبادی

رئیس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :