حکم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر پرویز البرزی در مدت تصدی معاون پژوهش و فناوری دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر پرویز البرزی در مدت تصدی معاون پژوهش و فناوری دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


سلام علیکم
احتراماً لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های جنابعالی در مدت تصدی معاون پژوهش و فناوری دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی نمایم. امیدوارم همچون گذشته شاهد خدمات شما به جامعه علمی و دانشگاهی خاصه «نماد آموزش عالی کشور» باشیم.
توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منّان خواستارم.

امضا کننده : سیدمحمد مقیمی - رئیس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :