حکم تقدیر و تشکر از سرکار خانم دکتر حمیده بهجت در مدت تصدی مدیریت گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم تقدیر و تشکر از سرکار خانم دکتر حمیده بهجت در مدت تصدی مدیریت گروه زبان و ادبیات آلمانی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


احتراماً، لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های ارزنده سرکار عالی در مدت تصدی مدیریت گروه آموزشی زبان آلمانی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی نمایم.

توفیق روزافزون سرکار عالی را در خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منّان خواستارم.

محمود نیلی احمد آبادی

رئیس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :