حکم تقدیر و تشکر از سرکار خانم دکتر فریده علوی در زمان تصدی معاونت اداری و مالی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

حکم تقدیر و تشکر از سرکار خانم دکتر فریده علوی در زمان تصدی معاونت اداری و مالی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی


احتراماً، لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های ارزنده سرکار عالی در مدت تصدی معاونت اداری و مالی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی نمایم. امیدواریم همچون گذشته شاهد خدمات علمی شما به جامعه علمی و دانشگاهی خاصه «نماد آموزش عالی کشور» باشیم.
توفیق روز افزون آن سرکار را در خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منّان خواستارم.

محمود نیلی احمدآبادی

رئیس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :