حکم تقدیر و تشکر از سرکار خانم دکتر ناهید شاهوردیانی در مدت تصدی مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه

حکم تقدیر و تشکر از سرکار خانم دکتر ناهید شاهوردیانی در مدت تصدی مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه


سلام علیکم
احتراماً لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های ارزنده سرکارعالی در مدت تصدی مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی‌‌ دانشگاه تهران تشکر و قدردانی نمایم. امیدوارم همچون گذشته شاهد خدمات شما به جامعه علمی و دانشگاهی خاصه دانشگاه تهران «نماد آموزش عالی کشور» باشیم.
توفیق روزافزون سرکارعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند منّان خواستارم.

امضا کننده : سیدمحمد مقیمی - رئیس دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :