حکم جناب آقای دکتر دوستی زاده (مجری پروژه‌های برنامه‌ریزی آموزشی مجازی و آزاد زبان‌های خارجی)

حکم جناب آقای دکتر دوستی زاده (مجری پروژه‌های برنامه‌ریزی آموزشی مجازی و آزاد زبان‌های خارجی)


نظر به تعهد، توانمندی‌ها و تجارب ارزشمند جنابعالی حیطه افزایش ارتقا بنیه درآمدزایی و برنامه‌ریزی آموزش‌های مجازی مصوب در حال اجرا و دوره‌های آزاد آموزش از راه دور زبان‌های خارجی بدین وسیله و بر اساس دستورالعمل مصوب جلسه مورخ ۰۸/‏۰۲/‏۹۷‬ هیأت رئیسه محترم دانشگاه تهران و ابلاغیه شماره ۵۴۳۲۹ مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۹۷‬ معاونت محترم برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، به عنوان مجری پروژه‌های برنامه‌ریزی آموزشی مجازی و آزاد زبان‌های خارجی منصوب می‌گردید. امید است با اتکال به پروردگار سبحان وبا بهره‌گیری از توانمندی‌های خود و دیگر اعضای محترم هیأت علمی دانشکده شاهد رشد کمی و کیفی در این حیطه باشیم. یادآور می‌شود حق‌الزحمه این پست هر سه ماه یک بار پس از ارزیابی معاونت محترم آموزشی دانشکده تا سقف قابل پرداخت، برابر مقررات اقدام خواهد شد.

علیرضا ولی پور

 

رئیس دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :