حکم جناب آقای دکتر علوی (هدایت کننده فعالیت‌های درآمدزای تخصصی دانش افزایی، سنجش و آزمون سازی زبان‌های خارجی)

حکم جناب آقای دکتر علوی (هدایت کننده فعالیت‌های درآمدزای تخصصی دانش افزایی، سنجش و آزمون سازی زبان‌های خارجی)


نظر به تعهد، توانمندی‌ها و تجارب ارزشمند جنابعالی در حیطه فعالیت‌های دانش افزایی تخصصی زبان‌های خارجی، آزمون سازی و برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های مرتبط با آموزش زبان‌های خارجی، بدین وسیله و بر اساس دستورالعمل مصوب جلسه مورخ ۰۸/‏۰۲/‏۹۷‬ هیأت رئیسه محترم دانشگاه تهران و ابلاغیه شماره ۵۴۳۲۹ مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۹۷‬ معاونت محترم برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، به عنوان هدایت کننده فعالیت‌های درآمدزای تخصصی دانش افزایی، سنجش و آزمون سازی زبان‌های خارجی دوره‌های تخصصی آزمون‌های بین‌المللی، کارگاه‌ها و همایش‌های تخصصی مرتبط منصوب می‌گردید. امید است با اتکال به پروردگار سبحان وبا بهره‌گیری از توانمندی‌های خود و دیگر اعضای محترم هیأت علمی دانشکده شاهد دستیابی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران به جایگاه واقعی و مطلوب علمی و پژوهشی در حوزه زبان‌های خارجی کشور باشیم. یادآور می‌شود حق‌الزحمه این پست هر سه ماه یک بار پس از ارزیابی رئیس دانشکده تا سقف قابل پرداخت، برابر مقررات اقدام خواهد شد.

علیرضا ولی پور

رئیس دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :