حکم دبیر علمی جشنواره بین الملل دانشگاه - جناب آقای دکتر حامد وفایی

حکم دبیر علمی جشنواره بین الملل دانشگاه - جناب آقای دکتر حامد وفایی


 

با سلام و احترام

نظر به تجارب ارزنده جنابعالی در برگزاری رخدادهای بین المللی و نیز حسن تعامل با همکاران محترم معاونت بین الملل، بدین وسیله به عنوان دبیر علمی جشنواره بین الملل دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. امید است با مشارکت فعال همکاران محترم و بهره گیری از امکانات دانشگاه و سایر بخشها در برگزاری شایسته این جشنواره موفق و پیروز باشید. با آرزوی توفیق الهی

امضا کننده : سیدمحمد مرندی - معاون بین الملل دانشگاه تهران

 

آدرس کوتاه :